THÀNH TÍCH XE NÂNG TAY

PATIHA VIỆT NAM - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP,XE NÂNG ĐIỆN, THANG NÂNG NGƯỜI, XE NÂNG STACKER, XE NÂNG TAY , THIẾT BỊ NÂNG HẠ ...

Chi tiết sản phẩm

  • VỎ ĐẶC XE NÂNG 650-10

  • Giá: 906.745.968 đ
  • Mã số: VỎ ĐẶC XE NÂNG 650-10
  • Thành phần: VỎ ĐẶC XE NÂNG 650-10
  • Lượt xem: 1128
  • Mô tả VỎ ĐẶC XE NÂNG...

VỎ ĐẶC XE NÂNG 650-10

Zalo